บริการขนส่งคนดี

บริการขนส่งคนดี ถือกำเนิดขึ้นจากปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้คนลดการพบปะกันแล้วเลือกการส่งสินค้าระหว่างกันมากขึ้น เราจึงขอเป็นตัวแทนในการส่งสินค้าให้ท่านในราคามิตรภาพ บริการจัดหีบห่อที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการขนส่ง

พื้นที่ให้บริการ

  • รถจักรยานยนต์
  • รถยนต์

อัตราค่าบริการบรรจุหีบห่อ: ขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัม ฟรี *ทุกขนาด

อัตราค่าบริการขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ระยะ 5 กิโลเมตร ส่งฟรี เกินกว่า 5 กิโลเมตร คิดกิโลเมตรละ 5 บาท
รถยนต์ ระยะ 10 กิโลเมตร มากกว่านั้น คิดกิโลเมตรละ 10 บาท

สินค้าที่ร่วมธุรกิจ

  • ปุ๋ยอินทรีย์จากชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ราคาพิเศษ กระสอบ30 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 450บาท (จัดส่งฟรี ในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร)
  • ลำไย
  • ข้าวสาร
  • มะม่วง

พื้นที่ให้บริการ

ติดต่อใช้บริการ

Line Official Facebook