ไฟฉุกเฉิน โซล่าเซล

Overview

ชาร์จไฟได้การประหยัดพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม / ไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษ / อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน Bright LED สามมิติทุกรอบแสงการควบคุมด้วยชิปอัจฉริยะเพียงคลิกเดียวกำลังไฟ 10W เวลาฉุกเฉิน: > 180 นาทีการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์กันน้ำ

Normal Price Promotion Price
Piece 5.89 $ -

ไฟฉุกเฉิน โซล่าเซล
ชาร์จไฟได้การประหยัดพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม / ไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษ / อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน Bright LED สามมิติทุกรอบแสงการควบคุมด้วยชิปอัจฉริยะเพียงคลิกเดียวกำลังไฟ 10W เวลาฉุกเฉิน: > 180 นาทีการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์กันน้ำ
มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติในโหมดที่ร (กด 5 ครั้ง) เมื่อเจอแสงสว่างจัด ๆ ไฟจะดับเมื่อมืดสนิทไฟจะสว่างขึ้นคุณสมบัติ: รายมีสาย USB ภายในกล่องชาร์จแสงอาทิตย์ได้หลอดไฟ 120W ระดับ 5 โหมดหลอดไฟสว่างใช้งานนาน 5-12 ชม. ชาร์จไฟบ้าน 5-8 ซม. ชาร์จไฟบ้านมีสายชาร์จ
ราคา 190 บาท

Upsell Product

Retis lapen casen
Save upto 25% Today!
View All