เมล่อนญี่ปุ่น ฟรีสดราย

Overview

เพราะเป็นเมล่อนจากสวนเราเอง จึงควบคุมได้ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต จนถึงการขาย ทำให้ราคาของเมล่อนฟรีสดรายไม่แพง ราคาจับต้องได้ และที่สำคัญมีประโยชน์เต็มๆไม่ต่างจากการกินผลสด อุดมด้วยวิตามิน เบต้าแคโรทีน ที่สำคัญในกระบวนการแปรรูป ไม่ใส่วัตถุกันเสียใดใด ไม่เติมน้ำตาล ทำจากธรรมชาติ 100%

Normal Price Promotion Price
Pack 4.31 $ -

เพราะเป็นเมล่อนจากสวนเราเอง จึงควบคุมได้ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต จนถึงการขาย
ทำให้ราคาของเมล่อนฟรีสดรายไม่แพง ราคาจับต้องได้ และที่สำคัญมีประโยชน์เต็มๆไม่ต่างจากการกินผลสด อุดมด้วยวิตามิน เบต้าแคโรทีน ที่สำคัญในกระบวนการแปรรูป ไม่ใส่วัตถุกันเสียใดใด ไม่เติมน้ำตาล ทำจากธรรมชาติ 100%